Konkurs „Zabawka Przyjazna Dziecku”

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie ciekawej pod względem wzoru, bezpiecznej, polskiej zabawki.

Jury będzie oceniać zabawki w czterech kategoriach:

    • zabawki wdrożone do produkcji
    • zabawki ludowe
    • zabawki artystyczne, prototypy

dla przedmiotu lub zabawki służących jako gadżety, promujących miasto lub region – projekty muszą być możliwe do wdrożenia do produkcji.

Zgłoszenia można przesłać najpóźniej 31 października 2016 roku.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej.

Źródło:mojestypendium