II Konferencja LUMEN 2016

Dnia 14 i 15 listopada w Warszawie odbędzie się II Konferencja LUMEN 2016, na której przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym, zaprezentuje założenia Ustawy 2.0. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią tj. rekrutacja i utrzymanie studentów, analityka i raportowanie danych, akredytacja czy współpraca uczelni z biznesem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji.