Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów.

Adresatami konferencji są przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego (JST), uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem  strony internetowej i trwa do 25 listopada br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: frse.org.pl