Zaproszenie na konferencję MKM’2017

Komitet Naukowy serdecznie zaprasza do udziału w XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów we wrześniu 2017 r. Obrady odbędą się w Częstochowie oraz Koszęcinie w dniach 4-6 września 2017 roku. Temat spotkania to metrologia. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:

  • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii;
  • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce;
  • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje;
  • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych;
  • pomiary w biologii i medycynie;
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne;
  • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
  • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności;
  • modelowanie systemów pomiarowych;
  • dydaktyka metrologii.

 

Możliwe są dwa warianty uczestnictwa:

– 250 zł jednodniowy udział w konferencji 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

– 950 zł trzydniowy udział w konferencji, tj. 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz w dalszych obradach w dniach 5-6 września w Kompleksie Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Szczegółowe informacje znajdą się na stronie konferencji http://mkm2017.el.pcz.pl.

Źródło: http://mkm2017.el.pcz.pl.