Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2018

Przedstawiamy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2014-2020, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4751/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2018. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku:

2018_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (381.8 KB)

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: WRPO