2.Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018

W dniach 16-18 listopada 2018 r. odbędzie się w Warszawie 2. Ogólnopolski Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018 adresowany do młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).

Motyw przewodni tej edycji Kongresu to „Nowe wyzwania”, a wśród nich: warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów. W czasie Kongresu odbędzie się dyskusja o przyszłości studenckiego ruchu naukowego z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

IKONA2018 będzie miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki. Część szkoleniowa kongresu będzie wzorem roku ubiegłego podzielona na trzy ścieżki tematyczne (finansowanie projektów naukowych, zarządzanie projektami naukowymi, prezentowanie wyników działalności naukowej). Uczestnicy będą mogli wziąć w sesjach referatowych.

Rejestracja uczestników kongresu IKONA2018 odbywa się poprzez stronę: http://ikona.edu.pl/rejestracja/

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa IKONA2018