Naukowcy w sieci. Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN). Elementy dobrego wniosku”

Zapraszamy na warsztaty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu pt. „Naukowcy w sieci. Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN). Elementy dobrego wniosku”, które odbędą się 26 października 2018 r. w godzinach 10.00-14.30 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Martineum, sala 209, ul. Św. Marcin 78.

Wydarzenie to kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek badawczo – naukowych, odpowiedzialnych za program kształcenia doktorantów, zainteresowanych nawiązaniem międzysektorowej i międzynarodowej współpracy oraz tworzeniem sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.

Źródło: strona internetowa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Szczegółowe informacje:  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.