Naukowcy w sieci. Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN). Elementy dobrego wniosku”

Zapraszamy na warsztaty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu pt. „Naukowcy w sieci. Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN). Elementy dobrego wniosku”, które odbędą się 26 października 2018 r. w godzinach 10.00-14.30 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Martineum, sala 209, ul. Św. Marcin 78.

Wydarzenie to kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek badawczo – naukowych, odpowiedzialnych za program kształcenia doktorantów, zainteresowanych nawiązaniem międzysektorowej i międzynarodowej współpracy oraz tworzeniem sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.

Źródło: strona internetowa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Szczegółowe informacje:  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

HISTORIA ŻYDÓW W PILE

Zapraszamy na konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka oraz Starosty Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego: HISTORIA ŻYDÓW W PILE. Przykłady scenariuszy zajęć na podstawie monografii Peter’a Simonstein’a Cullman’a.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkę HISTORIA ŻYDÓW W PILE jak również zeszyt metodyczny – Historia Żydów w Pile – scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Zgłoszenia na konferencyjne – do dnia 16.10.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

2.Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018

W dniach 16-18 listopada 2018 r. odbędzie się w Warszawie 2. Ogólnopolski Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018 adresowany do młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).

Motyw przewodni tej edycji Kongresu to „Nowe wyzwania”, a wśród nich: warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów. W czasie Kongresu odbędzie się dyskusja o przyszłości studenckiego ruchu naukowego z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

IKONA2018 będzie miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki. Część szkoleniowa kongresu będzie wzorem roku ubiegłego podzielona na trzy ścieżki tematyczne (finansowanie projektów naukowych, zarządzanie projektami naukowymi, prezentowanie wyników działalności naukowej). Uczestnicy będą mogli wziąć w sesjach referatowych.

Rejestracja uczestników kongresu IKONA2018 odbywa się poprzez stronę: http://ikona.edu.pl/rejestracja/

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa IKONA2018

 

Ósma edycja Konkursu StRuNa dla kół naukowych 2018

Do 22 października 2018 r. do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do ósmej edycji Konkursu StRuNa. Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 roku.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć formularza odpowiadającego danej kategorii konkursowej:

Celem konkursu jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się 18 listopada w trakcie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego „IKONA 2 – Nowe Wyzwania”.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa programu promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów, realizowanego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa on-line „Młody Naukowiec, część III. Nauki interdyscyplinarne”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej on-line „Młody Naukowiec, część III. Nauki interdyscyplinarne”, która odbędzie się 16-17.11.2018 r. w Krakowie.

 • Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie www.konferencjenaukowe.com.pl lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania
 • Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: www.konferencjenaukowe.com.pl
 • Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania prezentacji w formacie pdf. do dnia 14.11.2018 r.
 • Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 15.11.2018 r.
 • W dniu 13.11.2018 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning

Ważne terminy:

 • Termin przyjmowanie zgłoszeń do 13.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania prezentacji w formacie pdf. do 14.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej do 15.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania artykułów do 15.12.2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:  rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

„Podróż do Tylży” Raimara Neufeldta

Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile w dniu 1 października (poniedziałek) o godz. 14.00 zaprasza na sztukę kryminalną „Podróż do Tylży”. WSTĘP WOLNY.

„Podróż do Tylży”/ ”Die Reise nach Tilsit”- to jedna z czterech nowel Hermanna  Sudermanna, które ukazały się w 1917 roku w zbiorze zatytułowanym „Litewskie historie”. Opisane wydarzenia pochodzą ze wsi z połowy XIX. stulecia. I, tak jest też z „Podróżą …” w adaptacji scenicznej Raimara Neufeldta.

Opowiadanie i sztuka odsłaniają miłosne uwikłania rybaka ze służącą. Ansas chcąc z nich wybrnąć knuje okrutną intrygę. Wyrusza z żoną w „podróż pojednania” do Tylży z założeniem, że podczas powrotu wywróci łódź i tylko on się uratuje. Wracając zmienia jednak zdanie. W tym miejscu można przywołać znane powszechnie przysłowie: „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada”. Godzi się jeszcze wspomnieć, że opowiadanie to zostało przeniesione na ekran, jako dramat filmowy, aż dwukrotnie: w 1939 roku i trzydzieści lat później.

                                                                                                                              /A. Niśkiewicz/

Źródło: www.asta24.pl

Studencka Konferencja Naukowa „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”

3 grudnia 2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa pt. „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego „InterRail”, działające przy Katedrze Transportu Szynowego Akademii WSB.

Konferencja będzie skupiała się na prezentacji referatów przygotowanych przez uczestników wydarzenia, obejmujących zagadnienia związane z liberalizacją rynku transportu szynowego tj.:

 • Liberalizacja rynku transportu szynowego,
 • Usługi przewozowe w transporcie szynowym,
 • Eksploatacja oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową,
 • Homologacja pojazdów kolejowych,
 • Systemy informatyczne w transporcie szynowym,
 • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym,
 • Certyfikacja w transporcie szynowym,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Geodezja, diagnostyka transportu szynowego.

Organizatorzy zapraszają studentów do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat liberalizacji rynku kolejowego.

Najlepsze referaty w ocenie Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”.

Kontakt: kontakt@interrail.com.pl, Katedra Transportu Szynowego – tel. 664 167 925

Źródło: strona konferencji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Uniwersytet Gdański zaprasza na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce do wymiany myśli, dyskusji, dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej w różnorodnych obszarach wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty oraz  wieczór integracyjny.

 Do 15 czerwca można składać zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaproszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową sekretarza konferencji: sekretarztalentow@gmail.com lub na: https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.

Link online do formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje i źródło: Variograf Scientific Club.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Informujemy również o warsztatach biznesowych, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
 • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
 • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań

Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”.

Szczegółowe informacje, źródło: strona internetowa konferencji.