DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  – od 10 do 15 osób – wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2018 r.

 

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: DAAD

Warsztaty poświęcone Grantom ERC w Warszawie

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN organizuje warsztaty „Krok po kroku” poświęcone przygotowaniu wniosków do konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Warsztaty odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godz. 9:30 – 15:30. Najbliższa edycja będzie skierowana do naukowców reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze (panele PE i LS).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: GNB

NBP: Praktyki dla studentów

Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na praktyki dla studentów w Narodowym Banku Polskim. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września. Praktyki trwają 2 lub 3 tygodnie.

Zgodnie z informacjami organizatorów na praktyki przyjmowani są przede wszystkim studenci:
  • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów,
  • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.
Źródło: GNB

 

BCG Scholarship – stypendia dla studentów

The Boston Consulting Group - logo
Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu BCG Scholarship. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz w styczniu 2018 r. będą posiadać status studenta. W ramach konkursu przyznane zostaną po dwa stypendia w wysokości po 15 000 zł każde.
Więcej informacji na stronie internetowej.
Źródło: GNB

III edycja bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Startup-Przemysł”

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

 

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: IATI

Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na warsztat pt. „Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii”.
Szczegółowy program szkolenia oraz tematyka kolejnych warsztatów znajdują się na stronie internetowej.
Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
Źródło: GNB