Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Uniwersytet Gdański zaprasza na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce do wymiany myśli, dyskusji, dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej w różnorodnych obszarach wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty oraz  wieczór integracyjny.

 Do 15 czerwca można składać zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Informujemy również o warsztatach biznesowych, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
 • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
 • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań

Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”.

Szczegółowe informacje, źródło: strona internetowa konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Juwenalia Podbeskidzia 2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zaprasza w dniu 22 maja 2018 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową, realizowaną w ramach Juwenaliów Podbeskidzia 2018 oraz Tygodnia Kultury Akademickiej. Głównym założeniem uczestnictwa w konferencji jest prezentacja przedstawiająca działalność ponadprogramową studentów i doktorów szerszemu gronu odbiorców.

Udział w konferencji umożliwia:

 • bezpłatną prezentację koła naukowego lub własnego projektu przed potencjalnymi sponsorami
 • publikację informacji o kołach naukowych w mediach społecznościowych oraz w biuletynie informacyjnym
 • dyskusję i porozumienie się z kołami naukowymi z całej Polski
 • zdobycie nagród ufundowanych przez firmy sponsorskie
 • zdobycie zaświadczenia liczącego się do stypendiów ministra i rektora

Źródło: Konferencja Naukowa w ramach Tygodnia Kultury Akademickiej – Facebook

IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”

Koło Naukowe Programistów wraz z Kołem Naukowym Informatyków Genbit  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na  IV Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. w Siedlcach.

Konferencja skierowana jest do praktyków, naukowców, doktorantów i studentów zajmujących się problematyką ogólnie pojętego zastosowania informatyki we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje, źródło: strona w/w konferencji.

Dodatkowe informacje: IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki” Facebook

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”

Zapraszamy do udziału w cyklu Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalających na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki:

Kraków 18 maja 2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne” (Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie  ul. Beera Meiselsa 1, 31-063 Kraków),

Tarnów 14 wrzesień 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Słowackiego 7, 33-100 Tarnów,

Wrocław 21 wrzesień 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław,

Kraków 14 grudzień 2018 r. Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie  ul. Beera Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Szczegółowe informacje i źródło: Konferencje Naukowe Piotr Rachwał.

Międzynarodowa Konferencja „The Old Meets the New” w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Kierunek Filologia Angielska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „The Old Meets the New”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Prezentacje

Zapraszamy do przedstawiania wystąpień w języku angielskim lub polskim. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 minut, dyskusja przewidziana jest na 10 minut. Sesje tematyczne zostaną zorganizowane zgodnie z materią prezentacji zgłoszonych przez uczestników. Plakaty, zostaną przedstawione podczas osobnej sesji.

Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia z abstraktem o długości nieprzekraczającej 200 słów prosimy przesłać elektronicznie w pliku tekstowym o formacie .doc lub .docx na adres: oldnew@ppwsz.edu.pl.

Ważne daty

Karta zgłoszenia ze streszczeniem – do 30 marca 2018 r.

Decyzja o przyjęciu prezentacji – do 7 kwietnia 2018 r.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – do 14 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach, lunch oraz publikację zrecenzowanych i przyjętych do publikacji artykułów. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu publikacji zostaną podane po konferencji. Opłata nie obejmuje noclegu.

Sekretarz Konferencji

Dr Zbigniew Głowala (wszelkie pytania oldnew@ppwsz.edu.pl)

Dokonywanie wpłat

Bank Zachodni WBK 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000
Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Opolu

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Program konferencji przewiduje ustne prezentacje prac naukowych studentów i absolwentów, prowadzonych w ramach Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Wystąpienia uczestników odbędą się w kilku sesjach tematycznych:

 • Sesja fizjoterapeutyczna
 • Sesja dietetyczna
 • Sesja pielęgniarsko-położnicza
 • Sesja psychologiczna
 • Varia – tematy różne, związane z medycyną i zdrowiem człowieka

Zgłoszenia prac (streszczenie) w języku angielskim oraz polskim należy przesyłać do 3 kwietnia 2018 r. na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl

Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa II Międzynarodowej Konferencji SKN.

II edycja: Efektywne pisanie i publikowanie artykułów naukowych

Termin szkolenia: 4 grudnia 2017 r. godz. 10:00-16:00, ul. Kolejowa 47 lok. U-23, Warszawa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zainteresowane są publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach naukowych. Będzie ono miało przede wszystkim charakter praktyczny. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów. W trakcie spotkanie omówi się cały proces publikowania naukowego: organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją. Znaczna część szkolenia poświęcona będzie także doskonaleniu warsztatu autora, wskazaniu różnych przydatnych narzędzi.

Program szkolenia:

I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy i w jaki sposób wyróżniać poszczególne sekcje tekstów.

III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

Ważne terminy:

– przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 27 listopada 2017 r. – 650 zł + 23% VAT

– przy zgłoszeniu przesłanym po 27 listopada 2017 r. – 790 zł + 23% VAT

Szczegółowe informacje: strona internetowa.

Źródło: Polska Platforma Szkoleniowa

III edycja bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Startup-Przemysł”

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

 

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: IATI

Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

Rozpoczęła się rejestracja na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Więcej informacji na stronie internetowej.
Formularz rejestracji na konferencję

Źródło: NCBR