Konferencja edukacyjna pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka pt. „Nie tylko z bronią w ręku. Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego”

Stowarzyszenie „Metropolia Wielkopolska” zaprasza na konferencję edukacyjną pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka pt.Nie tylko z bronią w ręku. Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego”.

Konferencja odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Sali Sesyjnej  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy  al. Niepodległości 34.

Prosimy o potwierdzenie przybycia wraz z podaniem ilości osób do dn.16.05.2019 r.
Email: anna.pawlowska@umww.pl, tel. 61 62 66 592.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zaproszenie na konferencję.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na XI edycję konferencji, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

W ramach konferencji zorganizowane zostaną również warsztat biznesowe w Samsung Inkubator, podczas których poruszone zostaną tematy z zakresu:

· tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo rozwojowych

· komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych

· wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców.

Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Szczegółowe informacje i źródło: strona konferencji.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Młody Naukowiec. Część VI – Nauki interdyscyplinarne”

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbędzie się Konferencja on-line pt.: „Młody Naukowiec.  Część  VI  –  Nauki   interdyscyplinarne”.
Jest  to  konferencja o  charakterze interdyscyplinarnym, pozwalająca na wymianę doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego.

Ważne terminy:

 • Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 czerwca 2019 r.
 • Termin nadsyłania artykułów mija 15 czerwca 2019 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej mija 14 czerwca 2019 r.

Opłata za udział w konferencji on-line wynosi 139,00 PLN.
Zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje i źródło: strona konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”, która odbędzie się w dniu 14 grudnia br. w Krakowie.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych, w szczególności przez młodych ludzi nauki.  Cykl organizowanych Konferencji stanowi okazję do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.  Opublikowane artykuły są uwzględniane przy ubieganiu się o stypendia naukowe, projakościowe i inne.

Ważne terminy:

Termin przyjmowanie zgłoszeń mija 03.12.2018 r. Termin nadsyłania artykułów oraz opłaty konferencyjnej mija 13.12.2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje i źródło: strona konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa on-line „Młody Naukowiec. Część III – Nauki Interdyscyplinarne”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej on-line „Młody Naukowiec. Część III – Nauki Interdyscyplinarne, która odbędzie się 16-17.11.2018 r. Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie www.konferencjenaukowe.com.pl lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania.

Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: www.konferencjenaukowe.com.pl.

Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania prezentacji w formacie pdf. do dnia 14.11.2018 r. Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 15.11.2018 r.

W dniu 13.11.2018 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

Szczegółowe informacje i źródło: strona konferencji.

HISTORIA ŻYDÓW W PILE

Zapraszamy na konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka oraz Starosty Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego: HISTORIA ŻYDÓW W PILE. Przykłady scenariuszy zajęć na podstawie monografii Peter’a Simonstein’a Cullman’a.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkę HISTORIA ŻYDÓW W PILE jak również zeszyt metodyczny – Historia Żydów w Pile – scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Zgłoszenia na konferencyjne – do dnia 16.10.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

2.Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018

W dniach 16-18 listopada 2018 r. odbędzie się w Warszawie 2. Ogólnopolski Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018 adresowany do młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).

Motyw przewodni tej edycji Kongresu to „Nowe wyzwania”, a wśród nich: warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów. W czasie Kongresu odbędzie się dyskusja o przyszłości studenckiego ruchu naukowego z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

IKONA2018 będzie miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki. Część szkoleniowa kongresu będzie wzorem roku ubiegłego podzielona na trzy ścieżki tematyczne (finansowanie projektów naukowych, zarządzanie projektami naukowymi, prezentowanie wyników działalności naukowej). Uczestnicy będą mogli wziąć w sesjach referatowych.

Rejestracja uczestników kongresu IKONA2018 odbywa się poprzez stronę: http://ikona.edu.pl/rejestracja/

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa IKONA2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa on-line „Młody Naukowiec, część III. Nauki interdyscyplinarne”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej on-line „Młody Naukowiec, część III. Nauki interdyscyplinarne”, która odbędzie się 16-17.11.2018 r. w Krakowie.

 • Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie www.konferencjenaukowe.com.pl lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania
 • Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: www.konferencjenaukowe.com.pl
 • Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania prezentacji w formacie pdf. do dnia 14.11.2018 r.
 • Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 15.11.2018 r.
 • W dniu 13.11.2018 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning

Ważne terminy:

 • Termin przyjmowanie zgłoszeń do 13.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania prezentacji w formacie pdf. do 14.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej do 15.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania artykułów do 15.12.2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:  rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Uniwersytet Gdański zaprasza na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce do wymiany myśli, dyskusji, dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej w różnorodnych obszarach wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty oraz  wieczór integracyjny.

 Do 15 czerwca można składać zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Informujemy również o warsztatach biznesowych, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
 • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
 • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań

Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”.

Szczegółowe informacje, źródło: strona internetowa konferencji.