II Konferencja LUMEN 2016

Dnia 14 i 15 listopada w Warszawie odbędzie się II Konferencja LUMEN 2016, na której przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym, zaprezentuje założenia Ustawy 2.0. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią tj. rekrutacja i utrzymanie studentów, analityka i raportowanie danych, akredytacja czy współpraca uczelni z biznesem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Strefa Kariery Teraz Środowisko-konferencja

11-14 października 2016
Targi Pol-Eco-System – Poznań

PROGRAM

Strefa Kariery Teraz Środowisko to:
– przestrzeń, w ramach której na interaktywnych ekranach można przeglądać aktualne oferty pracy w sektorze
– rozmowy ze specjalistami
– konferencje, wykłady, debaty
– warsztaty poświęcone dynamice rynku pracy w ochronie środowiska

Źródło: Teraz Środowisko

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

Dnia 28 października 2016 roku organizowana jest II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy. Miejscem spotkania jest Wrocław.

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy kierowany jest przede wszystkim do doktorantów. Celem cyklu jest zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji oraz umożliwienie poszukiwania nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki.

Uczestnikom zapewniona jest możliwość publikacji swoich prac w monografii pokonferencyjnej.

koszty

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej.

Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem

image001

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję:
„Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami,
pracodawcami i biznesem”

pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KIEDY: 5 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 08:30 – 14:00

GDZIE: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Prof. S. Pigonia 1, bud. A0, Sala 167

Podczas konferencji zaprezentowane będą efekty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kadry administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów biznesowych uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, w Rzeszowie opracowano model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami – od momentu identyfikacji najlepszych możliwych kandydatów na studia i udzielenia im wsparcia w procesie kształcenia po skuteczne wprowadzenie ich na rynek pracy.

PROGRAM:

08:30 – 09:15 ·         Rejestracja
  Moduł 1 (dla szkół i biznesu)
9:15 – 09:30 ·         Wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. dra hab. Aleksandra Bobko

·         Wystąpienie JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka

09:30 – 09:55

 

·         Jakich kandydatów potrzebuje UR – prezentacja dla szkół – Marek Legutko, twórca krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), Dyrektor CKE w latach 2005-2008

·         Wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół

09:55 – 10:20 ·         Jakich absolwentów przygotowuje UR – prezentacja dla pracowników – Karolina Niemiec, Biuro Karier UR

·         Wręczenie dyplomów dla firm, które zatrudniły najwięcej absolwentów UR

10:20 – 10:50 ·         Możliwości współpracy UR z biznesem w obszarze B+R – prezentacja  dla biznesu – Kamil Kipiel, fundacja ProInventum wspierająca komercjalizację rozwiązań akademickich
10:50 – 11:10 ·         Dyskusja
11:10 – 11:30 ·         Przerwa kawowa
  Moduł 2 (dla szkół wyższych)
11:30 – 11:50 ·         Zintegrowany system Zarządzania Uniwersytetem Rzeszowskim – prof. Czesław Puchalski
11:50 – 12:10 ·         OPTIcamp EDU web 360 – oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowa jakość w zarządzaniu uczelnią – Maciej Stanisławczyk, OPTeam S.A.
12:10 – 12:30 ·         Analiza danych zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią na potrzeby optymalnej rekrutacji
i utrzymania studentów – Leszek Lewoc, Partners in Progress
12:30 – 13:00 ·         Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w przygotowaniu uczelni do akredytacji – prof. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
13:00 – 13:30 ·         Dyskusja
13:30 ·         Lunch

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

  • Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji
  • Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR
  • Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu
  • Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA

KONTAKT: 

Biuro Rektora ds. Rozwoju

  1. Rejtana 16c, pok. 11

tel: +48 17 872 10 11

e-mail: prorektor.fin@ur.edu.pl

Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę poinformować Państwa, że dnia 4 czerwca 2016 roku w „Hotelu pod Orłem” w Bydgoszczy, Gdańska 14 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki”.

Program

09:00- 09:10 Powitanie uczestników. W imieniu Komitetu Organizacyjnego- Krzysztof W. Nicpoń.

Sesja 1.

Prowadzący: prof. Teofan M. Domżał, prof. Adam Stępień

09:10- 09:25 Słowo wprowadzające. Prof. Teofan M.Domżał.
9:25- 09:55 „Neuroprotekcja w teorii i praktyce. Sukcesy i porażki”. Prof. Adam Stępień
09:55- 10:25 „Komunikacja werbalna i niewerbalna w neurologii”. Prof. Andrzej Potemkowski
10:25- 10:55 „ Hipoksemiczne i niedokrwienne uszkodzenie mózgu. Czynniki decydujące o rokowaniu” Prof. Jacek Rożniecki
10:55- 11:25 Dyskusja
11:25- 12:00 Przerwa kawowa

Sesja 2.

Prowadzący: prof. Zbigniew Bartuzi, dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:00- 12:30 „Stymulacja wielozmysłowa w stanach wegetatywnych i stanach minimalnej świadomości- sukcesy i porażki”. Dr hab.n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:30- 13:00 „Nietolerancja i alergia pokarmowa u pacjentów w stanach ograniczonej świadomości karmionych przez PEG”. Prof. Zbigniew Bartuzi
13:00- 13:30 „ Powikłania stanów ograniczonej świadomości (UWS i MCS). Jak można ich unikać?” Dr n. med. Krzysztof W. Nicpoń i lek.med. Klara Nicpoń- Nożewska.
13:30- 14:30 Dyskusja panelowa nt. „ Alternatywne metody komunikacji niewerbalnej. Zastosowanie technologii śledzenia wzroku” Dr Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr Jarosław Szczygieł, dr n.med. Krzysztof W.Nicpoń, wszyscy uczestnicy konferencji.
14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Organizatorzy
14:45 Lunch

Komitet Organizacyjny

Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii
„Neurologia Bydgostiensis”
i Centrum Medyczne „Epimigren” K. Nicpoń