Międzynarodowa Konferencja „The Old Meets the New” w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Kierunek Filologia Angielska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „The Old Meets the New”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Prezentacje

Zapraszamy do przedstawiania wystąpień w języku angielskim lub polskim. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 minut, dyskusja przewidziana jest na 10 minut. Sesje tematyczne zostaną zorganizowane zgodnie z materią prezentacji zgłoszonych przez uczestników. Plakaty, zostaną przedstawione podczas osobnej sesji.

Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia z abstraktem o długości nieprzekraczającej 200 słów prosimy przesłać elektronicznie w pliku tekstowym o formacie .doc lub .docx na adres: oldnew@ppwsz.edu.pl.

Ważne daty

Karta zgłoszenia ze streszczeniem – do 30 marca 2018 r.

Decyzja o przyjęciu prezentacji – do 7 kwietnia 2018 r.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – do 14 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach, lunch oraz publikację zrecenzowanych i przyjętych do publikacji artykułów. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu publikacji zostaną podane po konferencji. Opłata nie obejmuje noclegu.

Sekretarz Konferencji

Dr Zbigniew Głowala (wszelkie pytania oldnew@ppwsz.edu.pl)

Dokonywanie wpłat

Bank Zachodni WBK 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000
Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Opolu

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Program konferencji przewiduje ustne prezentacje prac naukowych studentów i absolwentów, prowadzonych w ramach Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Wystąpienia uczestników odbędą się w kilku sesjach tematycznych:

 • Sesja fizjoterapeutyczna
 • Sesja dietetyczna
 • Sesja pielęgniarsko-położnicza
 • Sesja psychologiczna
 • Varia – tematy różne, związane z medycyną i zdrowiem człowieka

Zgłoszenia prac (streszczenie) w języku angielskim oraz polskim należy przesyłać do 3 kwietnia 2018 r. na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl

Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa II Międzynarodowej Konferencji SKN.

II edycja: Efektywne pisanie i publikowanie artykułów naukowych

Termin szkolenia: 4 grudnia 2017 r. godz. 10:00-16:00, ul. Kolejowa 47 lok. U-23, Warszawa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zainteresowane są publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach naukowych. Będzie ono miało przede wszystkim charakter praktyczny. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów. W trakcie spotkanie omówi się cały proces publikowania naukowego: organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją. Znaczna część szkolenia poświęcona będzie także doskonaleniu warsztatu autora, wskazaniu różnych przydatnych narzędzi.

Program szkolenia:

I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy i w jaki sposób wyróżniać poszczególne sekcje tekstów.

III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

Ważne terminy:

– przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 27 listopada 2017 r. – 650 zł + 23% VAT

– przy zgłoszeniu przesłanym po 27 listopada 2017 r. – 790 zł + 23% VAT

Szczegółowe informacje: strona internetowa.

Źródło: Polska Platforma Szkoleniowa

III edycja bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Startup-Przemysł”

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

 

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: IATI

Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

Rozpoczęła się rejestracja na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Więcej informacji na stronie internetowej.
Formularz rejestracji na konferencję

Źródło: NCBR

Zaproszenie na konferencję MKM’2017

Komitet Naukowy serdecznie zaprasza do udziału w XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów we wrześniu 2017 r. Obrady odbędą się w Częstochowie oraz Koszęcinie w dniach 4-6 września 2017 roku. Temat spotkania to metrologia. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:

 • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii;
 • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce;
 • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje;
 • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych;
 • pomiary w biologii i medycynie;
 • systemy pomiarowe i diagnostyczne;
 • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
 • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności;
 • modelowanie systemów pomiarowych;
 • dydaktyka metrologii.

 

Możliwe są dwa warianty uczestnictwa:

– 250 zł jednodniowy udział w konferencji 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

– 950 zł trzydniowy udział w konferencji, tj. 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz w dalszych obradach w dniach 5-6 września w Kompleksie Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Szczegółowe informacje znajdą się na stronie konferencji http://mkm2017.el.pcz.pl.

Źródło: http://mkm2017.el.pcz.pl.

III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach : KSMN IIIKARTA ZGŁOSZENIOWA (KSMN III)

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Szkoleniowej EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję, która odbędzie się w dn. 6-9 grudnia 2016 roku. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Sesje szkoleniowe 6 grudnia 2016 r. – Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich

Warsztaty 7-9 grudnia 2016r. – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne, a organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Program konferencji:

SESJA SZKOLENIOWA  6 grudnia 2016, godz. 10.00-15.30
Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)

Część I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH NAUKOWYCH

10.00   Powitanie uczestników

10.15   Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?
– Wstęp. Kilka słów o komunikacji
– FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?
– FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów
– FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie
– Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy pisaniu tekstu naukowego
Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45   Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego
– Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa
– Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?
– Podstawowe zalety social media
– Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam
– Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców
– Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych
– Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk
Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45   Droga do otwartej nauki – archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym
– Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki
– Źródła odwiedzin, czyli jak użytkownicy trafiają do repozytorium
– Skąd pochodzą użytkownicy repozytorium, czyli o czym mówią nam adresy IP
– Jak to się dzieje, że zarchiwizowany w repozytorium dorobek naukowy jest tak dobrze widoczny?
– Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac
– Nie zwlekaj – zarchiwizuj swoje prace naukowe w repozytorium
– Archiwizowanie – kwestie prawa autorskiego
– Korzystaj z wolnych licencji – warto!
Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.15   Przerwa kawowa

Część II. NAUKA W PRAKTYCE: OD POMYSŁU DO ARTYKUŁU NAUKOWEGO

12.45   Jak zaplanować badanie naukowe?
– Cele badań naukowych w naukach społecznych
– Podejścia badawcze: ilościowe, jakościowe i mieszane
– Rola teorii w planowaniu badań
– Rodzaje stawianych pytań badawczych
– Problemy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych
– Podsumowanie: od pomysłu do wyników
Emilia Soroko, Instytut Psychologii UAM

13.15   Metodologia badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Związek między intensyfikacją rozwoju nowych technologii a zmianami w funkcjonowaniu człowieka
– Kontinuum ujęć wpływu nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Aktualne badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Dyrektywy metodologiczne odnośnie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Przykłady dobrych praktyk w zakresie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45   Komputerowe wspomaganie rozwiązywania  problemów
– Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania, porządkowania i przetwarzania zebranych informacji
– Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu
– Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji
Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15   Przerwa kawowa

14.30   O dobrych i złych praktykach pisania tekstów naukowych
(na przykładzie badań domowego archiwum Przybosia)
– Jak szukać tematów prac naukowych, czyli co trzyma w szafie żona poety
– Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje
– Tematy i tytuły prac naukowych
– Teksty o tekstach – prace interpretacyjne
– Metodologia idealna?
– W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane
– Publikowanie a wygłaszanie
Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15   Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, EndNote i in.) w profesjonalnym przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnieniu w Open Access
– Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych
– Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy
– Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych
– Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba oceny obecnej sytuacji
Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

15.30   Zakończenie

WARSZTATY  7-9 grudnia 2016
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

WARSZTAT  1
Styl myślenia i styl działania wstępem do efektywnej komunikacji

Podczas warsztatu poznasz model FRIS®, który służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Po warsztacie zrozumiesz: jakie są twoje mocne strony, co jest dla ciebie wyzwaniem, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia, jak postrzegają cię inni, co jest dla ciebie w życiu ważne, nauczysz się rozpoznawać swoje naturalne talenty.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Klimorowska
czas:              3 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 82
WARSZTAT  2
Archiwizowanie dokumentów w repozytorium AMUR

Podczas warsztatu nauczysz się, jak krok po kroku archiwizować dokumenty w repozytorium uczelnianym. Omówione zostaną prawne aspekty deponowania prac oraz efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              45 min.
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    zalecane posiadanie konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  3
Efektywne gromadzenie literatury do prac naukowych

Podczas warsztatu poznasz strategie selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych na poziomie akademickim, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie zasobów pomocnych przy pisaniu esejów i prac dyplomowych.

Prowadzenie:  mgr Żaneta Szerksznis
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  4
Mendeley – przygotowanie tekstu naukowego do druku i udostępnienia w Open Access

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób gromadzić dane bibliograficzne z wielu dostępnych baz danych. Poznasz zasady budowania kolekcji bibliograficznych, przeszukiwania i porządkowania zebranych opisów bibliograficznych oraz dodawania dokumentów pełnotekstowych. Omówione zostaną również dodatkowe możliwości programu Mendeley.

Prowadzenie:  mgr Maria Lamberti
czas:              1,5 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  5
EndNote – jak utworzyć własną bibliotekę on-line

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób budować kolekcje bibliograficzne, jak nimi zarządzać oraz jak w prosty sposób wykorzystywać przygotowane zasoby w edytorach tekstu.

Prowadzenie:  mgr Monika Theus
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz  konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  6
Tworzenie elektronicznych ankiet badawczych i quizów z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych

Podczas warsztatu dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć utworzyć ankietę badawczą. Krok po kroku pokażemy Tobie, jak posługiwać się narzędziem, które ułatwi zbieranie danych, analizowanie i przetwarzanie wyników oraz umożliwi ich prezentację za pomocą wykresów i tabelek.

Prowadzenie:  mgr Anna Stępniewska
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    mile widziane posiadanie konta Google

WARSZTAT  7
Jak podnieść cytowalność prac naukowych?

Podczas warsztatu nauczymy Cię, jak wyszukiwać cytowania publikacji w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Omówimy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, a także widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations. Wskażemy korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium. Omówimy wyszukiwanie cytowań w programie Publish or Perish, uznawanym przez NCN dla nauk humanistycznych i społecznych we wnioskach grantowych.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              1h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie http://doktoranci.amu.edu.pl/content-doktorant/312500-efektywna-komunikacja-naukowa-jak-doskonalic-sztuke-pisania-tekstow-naukowych-oraz-ich-promocje.

 

Źródło: amu.edu.pl

Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów.

Adresatami konferencji są przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego (JST), uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem  strony internetowej i trwa do 25 listopada br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: frse.org.pl