Zaproszenie na konferencję MKM’2017

Komitet Naukowy serdecznie zaprasza do udziału w XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów we wrześniu 2017 r. Obrady odbędą się w Częstochowie oraz Koszęcinie w dniach 4-6 września 2017 roku. Temat spotkania to metrologia. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:

 • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii;
 • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce;
 • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje;
 • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych;
 • pomiary w biologii i medycynie;
 • systemy pomiarowe i diagnostyczne;
 • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
 • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności;
 • modelowanie systemów pomiarowych;
 • dydaktyka metrologii.

 

Możliwe są dwa warianty uczestnictwa:

– 250 zł jednodniowy udział w konferencji 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

– 950 zł trzydniowy udział w konferencji, tj. 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz w dalszych obradach w dniach 5-6 września w Kompleksie Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Szczegółowe informacje znajdą się na stronie konferencji http://mkm2017.el.pcz.pl.

Źródło: http://mkm2017.el.pcz.pl.

III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach : KSMN IIIKARTA ZGŁOSZENIOWA (KSMN III)

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Szkoleniowej EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję, która odbędzie się w dn. 6-9 grudnia 2016 roku. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Sesje szkoleniowe 6 grudnia 2016 r. – Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich

Warsztaty 7-9 grudnia 2016r. – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne, a organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Program konferencji:

SESJA SZKOLENIOWA  6 grudnia 2016, godz. 10.00-15.30
Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)

Część I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH NAUKOWYCH

10.00   Powitanie uczestników

10.15   Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?
– Wstęp. Kilka słów o komunikacji
– FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?
– FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów
– FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie
– Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy pisaniu tekstu naukowego
Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45   Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego
– Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa
– Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?
– Podstawowe zalety social media
– Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam
– Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców
– Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych
– Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk
Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45   Droga do otwartej nauki – archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym
– Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki
– Źródła odwiedzin, czyli jak użytkownicy trafiają do repozytorium
– Skąd pochodzą użytkownicy repozytorium, czyli o czym mówią nam adresy IP
– Jak to się dzieje, że zarchiwizowany w repozytorium dorobek naukowy jest tak dobrze widoczny?
– Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac
– Nie zwlekaj – zarchiwizuj swoje prace naukowe w repozytorium
– Archiwizowanie – kwestie prawa autorskiego
– Korzystaj z wolnych licencji – warto!
Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.15   Przerwa kawowa

Część II. NAUKA W PRAKTYCE: OD POMYSŁU DO ARTYKUŁU NAUKOWEGO

12.45   Jak zaplanować badanie naukowe?
– Cele badań naukowych w naukach społecznych
– Podejścia badawcze: ilościowe, jakościowe i mieszane
– Rola teorii w planowaniu badań
– Rodzaje stawianych pytań badawczych
– Problemy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych
– Podsumowanie: od pomysłu do wyników
Emilia Soroko, Instytut Psychologii UAM

13.15   Metodologia badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Związek między intensyfikacją rozwoju nowych technologii a zmianami w funkcjonowaniu człowieka
– Kontinuum ujęć wpływu nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Aktualne badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Dyrektywy metodologiczne odnośnie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Przykłady dobrych praktyk w zakresie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45   Komputerowe wspomaganie rozwiązywania  problemów
– Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania, porządkowania i przetwarzania zebranych informacji
– Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu
– Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji
Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15   Przerwa kawowa

14.30   O dobrych i złych praktykach pisania tekstów naukowych
(na przykładzie badań domowego archiwum Przybosia)
– Jak szukać tematów prac naukowych, czyli co trzyma w szafie żona poety
– Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje
– Tematy i tytuły prac naukowych
– Teksty o tekstach – prace interpretacyjne
– Metodologia idealna?
– W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane
– Publikowanie a wygłaszanie
Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15   Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, EndNote i in.) w profesjonalnym przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnieniu w Open Access
– Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych
– Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy
– Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych
– Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba oceny obecnej sytuacji
Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

15.30   Zakończenie

WARSZTATY  7-9 grudnia 2016
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

WARSZTAT  1
Styl myślenia i styl działania wstępem do efektywnej komunikacji

Podczas warsztatu poznasz model FRIS®, który służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Po warsztacie zrozumiesz: jakie są twoje mocne strony, co jest dla ciebie wyzwaniem, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia, jak postrzegają cię inni, co jest dla ciebie w życiu ważne, nauczysz się rozpoznawać swoje naturalne talenty.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Klimorowska
czas:              3 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 82
WARSZTAT  2
Archiwizowanie dokumentów w repozytorium AMUR

Podczas warsztatu nauczysz się, jak krok po kroku archiwizować dokumenty w repozytorium uczelnianym. Omówione zostaną prawne aspekty deponowania prac oraz efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              45 min.
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    zalecane posiadanie konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  3
Efektywne gromadzenie literatury do prac naukowych

Podczas warsztatu poznasz strategie selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych na poziomie akademickim, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie zasobów pomocnych przy pisaniu esejów i prac dyplomowych.

Prowadzenie:  mgr Żaneta Szerksznis
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  4
Mendeley – przygotowanie tekstu naukowego do druku i udostępnienia w Open Access

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób gromadzić dane bibliograficzne z wielu dostępnych baz danych. Poznasz zasady budowania kolekcji bibliograficznych, przeszukiwania i porządkowania zebranych opisów bibliograficznych oraz dodawania dokumentów pełnotekstowych. Omówione zostaną również dodatkowe możliwości programu Mendeley.

Prowadzenie:  mgr Maria Lamberti
czas:              1,5 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  5
EndNote – jak utworzyć własną bibliotekę on-line

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób budować kolekcje bibliograficzne, jak nimi zarządzać oraz jak w prosty sposób wykorzystywać przygotowane zasoby w edytorach tekstu.

Prowadzenie:  mgr Monika Theus
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz  konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  6
Tworzenie elektronicznych ankiet badawczych i quizów z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych

Podczas warsztatu dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć utworzyć ankietę badawczą. Krok po kroku pokażemy Tobie, jak posługiwać się narzędziem, które ułatwi zbieranie danych, analizowanie i przetwarzanie wyników oraz umożliwi ich prezentację za pomocą wykresów i tabelek.

Prowadzenie:  mgr Anna Stępniewska
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    mile widziane posiadanie konta Google

WARSZTAT  7
Jak podnieść cytowalność prac naukowych?

Podczas warsztatu nauczymy Cię, jak wyszukiwać cytowania publikacji w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Omówimy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, a także widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations. Wskażemy korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium. Omówimy wyszukiwanie cytowań w programie Publish or Perish, uznawanym przez NCN dla nauk humanistycznych i społecznych we wnioskach grantowych.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              1h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie http://doktoranci.amu.edu.pl/content-doktorant/312500-efektywna-komunikacja-naukowa-jak-doskonalic-sztuke-pisania-tekstow-naukowych-oraz-ich-promocje.

 

Źródło: amu.edu.pl

Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów.

Adresatami konferencji są przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego (JST), uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem  strony internetowej i trwa do 25 listopada br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: frse.org.pl

II Konferencja LUMEN 2016

Dnia 14 i 15 listopada w Warszawie odbędzie się II Konferencja LUMEN 2016, na której przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym, zaprezentuje założenia Ustawy 2.0. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią tj. rekrutacja i utrzymanie studentów, analityka i raportowanie danych, akredytacja czy współpraca uczelni z biznesem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Strefa Kariery Teraz Środowisko-konferencja

11-14 października 2016
Targi Pol-Eco-System – Poznań

PROGRAM

Strefa Kariery Teraz Środowisko to:
– przestrzeń, w ramach której na interaktywnych ekranach można przeglądać aktualne oferty pracy w sektorze
– rozmowy ze specjalistami
– konferencje, wykłady, debaty
– warsztaty poświęcone dynamice rynku pracy w ochronie środowiska

Źródło: Teraz Środowisko

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

Dnia 28 października 2016 roku organizowana jest II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy. Miejscem spotkania jest Wrocław.

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy kierowany jest przede wszystkim do doktorantów. Celem cyklu jest zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji oraz umożliwienie poszukiwania nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki.

Uczestnikom zapewniona jest możliwość publikacji swoich prac w monografii pokonferencyjnej.

koszty

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej.

Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem

image001

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję:
„Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami,
pracodawcami i biznesem”

pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KIEDY: 5 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 08:30 – 14:00

GDZIE: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Prof. S. Pigonia 1, bud. A0, Sala 167

Podczas konferencji zaprezentowane będą efekty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kadry administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów biznesowych uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, w Rzeszowie opracowano model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami – od momentu identyfikacji najlepszych możliwych kandydatów na studia i udzielenia im wsparcia w procesie kształcenia po skuteczne wprowadzenie ich na rynek pracy.

PROGRAM:

08:30 – 09:15 ·         Rejestracja
  Moduł 1 (dla szkół i biznesu)
9:15 – 09:30 ·         Wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. dra hab. Aleksandra Bobko

·         Wystąpienie JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka

09:30 – 09:55

 

·         Jakich kandydatów potrzebuje UR – prezentacja dla szkół – Marek Legutko, twórca krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), Dyrektor CKE w latach 2005-2008

·         Wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół

09:55 – 10:20 ·         Jakich absolwentów przygotowuje UR – prezentacja dla pracowników – Karolina Niemiec, Biuro Karier UR

·         Wręczenie dyplomów dla firm, które zatrudniły najwięcej absolwentów UR

10:20 – 10:50 ·         Możliwości współpracy UR z biznesem w obszarze B+R – prezentacja  dla biznesu – Kamil Kipiel, fundacja ProInventum wspierająca komercjalizację rozwiązań akademickich
10:50 – 11:10 ·         Dyskusja
11:10 – 11:30 ·         Przerwa kawowa
  Moduł 2 (dla szkół wyższych)
11:30 – 11:50 ·         Zintegrowany system Zarządzania Uniwersytetem Rzeszowskim – prof. Czesław Puchalski
11:50 – 12:10 ·         OPTIcamp EDU web 360 – oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowa jakość w zarządzaniu uczelnią – Maciej Stanisławczyk, OPTeam S.A.
12:10 – 12:30 ·         Analiza danych zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią na potrzeby optymalnej rekrutacji
i utrzymania studentów – Leszek Lewoc, Partners in Progress
12:30 – 13:00 ·         Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w przygotowaniu uczelni do akredytacji – prof. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
13:00 – 13:30 ·         Dyskusja
13:30 ·         Lunch

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

 • Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji
 • Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR
 • Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu
 • Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA

KONTAKT: 

Biuro Rektora ds. Rozwoju

 1. Rejtana 16c, pok. 11

tel: +48 17 872 10 11

e-mail: prorektor.fin@ur.edu.pl

Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę poinformować Państwa, że dnia 4 czerwca 2016 roku w „Hotelu pod Orłem” w Bydgoszczy, Gdańska 14 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki”.

Program

09:00- 09:10 Powitanie uczestników. W imieniu Komitetu Organizacyjnego- Krzysztof W. Nicpoń.

Sesja 1.

Prowadzący: prof. Teofan M. Domżał, prof. Adam Stępień

09:10- 09:25 Słowo wprowadzające. Prof. Teofan M.Domżał.
9:25- 09:55 „Neuroprotekcja w teorii i praktyce. Sukcesy i porażki”. Prof. Adam Stępień
09:55- 10:25 „Komunikacja werbalna i niewerbalna w neurologii”. Prof. Andrzej Potemkowski
10:25- 10:55 „ Hipoksemiczne i niedokrwienne uszkodzenie mózgu. Czynniki decydujące o rokowaniu” Prof. Jacek Rożniecki
10:55- 11:25 Dyskusja
11:25- 12:00 Przerwa kawowa

Sesja 2.

Prowadzący: prof. Zbigniew Bartuzi, dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:00- 12:30 „Stymulacja wielozmysłowa w stanach wegetatywnych i stanach minimalnej świadomości- sukcesy i porażki”. Dr hab.n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:30- 13:00 „Nietolerancja i alergia pokarmowa u pacjentów w stanach ograniczonej świadomości karmionych przez PEG”. Prof. Zbigniew Bartuzi
13:00- 13:30 „ Powikłania stanów ograniczonej świadomości (UWS i MCS). Jak można ich unikać?” Dr n. med. Krzysztof W. Nicpoń i lek.med. Klara Nicpoń- Nożewska.
13:30- 14:30 Dyskusja panelowa nt. „ Alternatywne metody komunikacji niewerbalnej. Zastosowanie technologii śledzenia wzroku” Dr Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr Jarosław Szczygieł, dr n.med. Krzysztof W.Nicpoń, wszyscy uczestnicy konferencji.
14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Organizatorzy
14:45 Lunch

Komitet Organizacyjny

Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii
„Neurologia Bydgostiensis”
i Centrum Medyczne „Epimigren” K. Nicpoń