Konkurs Piosenki Szantowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Szantowej organizowanym przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Konkurs odbędzie się 15 czerwca o godzinie 16:30 podczas obchodów ” Święta Ryby i Wody” w Tarnowie.

Poniżej informacje dotyczące konkursu tj. regulamin, klauzula zgody, karta zgłoszenia oraz plakat:

1. REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI SZANTOWEJ TARNOWO 2019
2. Klauzula Zgody
3. KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs Piosenki Szantowej Tarnowo 2019
4. Plakat Konkurs Piosenki Szantowej Święto Ryby Tarnowo 2019 pdf.

Szczegółowe informacje: strona Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Wykaz grantów, stypendiów na listopad 2018

Granty i stypendia LISTOPAD 2018

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców

(wg terminów składania wniosków)

Termin: 15 listopada 2018

Termin: 15 listopada 2018

Termin: 30 listopada 2018

Termin: 1 grudnia 2018

Termin: 17 grudnia 2018

najbliższy termin: 14 stycznia 2019

Termin: 15 stycznia 2019 na semestr jesiennie i 15 kwietnia 2019 na semestr letni

Termin: 7 lutego 2019

Termin: 15 marca 2019

aplikacje przyjmowane non-stop

wnioski przyjmowane są cały rok

aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje i źródło: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

Kolejna edycja programu Monografie

W ramach programu Monografie następuje finansowanie, wyłonionych w drodze konkursu, publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Niezbędne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie:

–  należy złożyć dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie, tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami)

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 28.05.2018 r. włącznie.

Następny termin składania aplikacji to 28.05.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Horyzont 2020

Celem szczegółowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa.

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy.

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI Responsible Research and Innovation) składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

 • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
 • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
 • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
 • uwzględniać wymiar etyczny,
 • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

SWAFS: oferta współpracy z Włoch – poszukiwanie partnerów

ENEA Casaccia Research Center poszukuje możliwości współpracy w temacie SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education obszaru tematycznego SWAFS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).

Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE.

TECHMATSTRATEG II Konkurs

Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki

Ogłoszenie konkursów OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15

W ramach OPUS 15 naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. PRELUDIUM 15 stanowi szansę na kierowanie projektem badawczym dla osob rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań:  koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: GNB

Wiosenny plebiscyt radiowej Czwórki „Nieprzeciętni”

W pierwszy dzień wiosny rozpoczął się tegoroczny plebiscyt radiowej Czwórki „Nieprzeciętni”, do którego zaproszone są osoby między 18 a 35 rokiem życia, które w ciągu minionego roku zrobiły coś wyjątkowego. Zgłoszenia słuchaczy przyjmowane są do 29 kwietnia. Rozstrzygnięcie akcji 21 czerwca br.

Od środy 21 marca Czwórka czeka na zgłoszenia do plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2018”. Założeniem akcji jest zaprezentowanie ludzi, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, przez co można określać ich mianem „wyjątkowych”. Do 29 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia kandydatów spośród rodziny, znajomych i współpracowników na adres nieprzecietni@polskieradio.pl. Sami zainteresowani mają również możliwość zgłoszenia się do plebiscytu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek między 18 a 35 rokiem życia.

18 maja jury wyłoni 10 finalistów, spośród których słuchacze będą mogli wytypować swojego faworyta. Głosowanie na zwycięzcę potrwa do 10 czerwca na stronie internetowej www.czworka.online. Nazwisko Nieprzeciętnego 2018 zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali 21 czerwca w Studiu Polskiego Radia im. W. Szpilmana, którą koncertem uświetni zespół Pablopavo i Ludziki. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Czwórki. Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięzca również statuetkę i tytuł „Nieprzeciętny 2018”. Czwórka przewidziała także nagrody dla osób głosujących.

W składzie tegorocznej kapituły plebiscytu zasiądą: Mateusz Zaremba – „Nieprzeciętny 2017”, Pablopavo (Paweł Sołtys), Mateusz Damięcki, Marek Hucz i Janek Jurkowski z Grupy Filmowej Darwin, Karol Wójcicki, Rosalie i Otylia Jędrzejczak. Przewodniczyć jury będzie Hanna Dołęgowska – Dyrektor Czwórki.

Więcej informacji o plebiscycie oraz regulamin znajdują się na stronie: https://www.polskieradio.pl/10/6640.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w terminie  od 15.03.2018 r. do 15.05.2018 r. konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danej rundzie trwa do 90 dni.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR.

Wnioski składać może Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
 • jedno przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie NCBR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 10 mln zł.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Serwis Programu Inteligentny Rozwój

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój (Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej)

W dniach 05.04.2018 r. do 30.04.2018 r. można składać wnioski dot. konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18, który zostanie rozstrzygnięty w IV kwartale 2018 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej  w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy,  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 i 6.4.1

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 27 marca 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (konkurs ogólny, CKZiU, Izby Rzemieślnicze) oraz Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa. Przedstawione zostaną również informacje dot. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Poznaniu przy Al. Niepodległości 18 w Sali Herbowej (I piętro, budynek C). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 marca br., do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji: szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 6.3.1 i 6.4.1.

Źródło: serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego