Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w terminie  od 15.03.2018 r. do 15.05.2018 r. konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danej rundzie trwa do 90 dni.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR.

Wnioski składać może Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
  • jedno przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie NCBR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 10 mln zł.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Serwis Programu Inteligentny Rozwój

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1  „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe

Dofinansowanie może otrzymać projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów stanowi 400 000 000 zł.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Inteligentny Rozwój.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Harmonogram konkursów w ramach PO IR

Poniżej przedstawiamy terminy naborów wniosków w programach FNP finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wersja obowiązująca od 15.09.2017 r.

Szczegółowe informacje: strona internetowa.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nabór wniosków na innowacje technologiczne POIR

Nabór wniosków w ramach konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój będzie trwał od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017r. 

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł., a przeznaczeniem jego jest wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 mln zł.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej

HARMONOGRAMY KONKURSÓW

HARMONOGRAM W POIR
POIR2017

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

HARMONOGRAM W POWER
POWER2017

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/

HARMONOGRAM WRPO

WRPO2017

http://wrpo.wielkopolskie.pl/skorzystaj-z-programu/harmonogram-naborow-wnioskow