Konkurs Kuriera Historycznego „2017 – rok Kościuszki i Piłsudskiego”

Z okazji trwającego roku Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, redakcja portalu Kurier Historyczny, ogłosiła konkurs na tekst (artykuł popularnonaukowy lub esej) tematycznie związany z Kościuszką lub Piłsudskim. Nie muszą być to zagadnienia ściśle powiązane z biografią w/w postaci. Poruszona tematyka może dotyczyć zarówno epoki w której żyli, osób z ich otoczenia, czy też ich dzisiejszego wpływu na rzeczywistość. Bohaterów można również potraktować, jako odniesienie do szerszych rozważań.

Prace w formacie doc lub docx (objętość 7 000 – 15 000 znaków ze spacjami) należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2017 r. na adres mailowy redakcji Kuriera Historycznego: redakcja@kurierhistoryczny.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 grudnia 2017 r.

Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody o łącznej wartości 500 PLN. Wybrani uczestnicy otrzymają możliwość podjęcia stażu lub stałej współpracy z redakcją portalu.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej kurierhistoryczny.

Źródło: mojestypendium

XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania

Szanowni Państwo,
Opiekunowie Organizacji Studenckich,
Przewodniczący Studenckich Kół Naukowych,

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Was do udziału w XV Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania, która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2017 r. Organizatorami Sympozjum są: Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe Sympozjum składa się z dwóch części.
Pierwsza, skoncentrowana na kwestiach naukowych, podczas której zostaną wygłoszone referaty w ramach sesji tematycznych:

 1. Demograficzne uwarunkowania w rozwoju miast, regionów, krajów w perspektywie długookresowej
 2. System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie
 3. Bezpieczeństwo społeczne
 4. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju
 5. Wielopłaszczyznowe uwarunkowania kondycji zdrowotnej społeczeństwa –aspekty mikro-
  i makroskali
 6. Współczesne wyznaczniki kapitału ludzkiego i kapitału społecznego
 7. Rozwój innowacji społecznych.

W ramach tej części odbędzie się także dyskusja oraz podsumowanie spotkania.
Po zakończeniu konferencji odbędzie się druga część sympozjum o charakterze turystyczno – integracyjnym.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

15.11.2017 – przyjmowanie zgłoszeń

15.11.2017- 30.11.2017 – dokonanie płatności, przesłanie streszczenia w języku polskim

7-9.12.2017 – sympozjum

15.01.2018 – nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji zgodnych (!!!!) z przesłanymi wymogami edytorskimi

Polecane strony internetowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konferencji, szkoleń, warsztatów oraz seminariów organizowanych dla Studenckich Kół Naukowych.

Struna–  to program promocji osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów realizowany pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

studentnews– Studencki portal informacyjno-rozrywkowo-edukacyjny. Informacje o studiach i uczelniach, życie studenckie, aktualności.

studia.dlastudenta– Baza organizacji studenckich.

Konkurs „Zabawka Przyjazna Dziecku”

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie ciekawej pod względem wzoru, bezpiecznej, polskiej zabawki.

Jury będzie oceniać zabawki w czterech kategoriach:

  • zabawki wdrożone do produkcji
  • zabawki ludowe
  • zabawki artystyczne, prototypy

dla przedmiotu lub zabawki służących jako gadżety, promujących miasto lub region – projekty muszą być możliwe do wdrożenia do produkcji.

Zgłoszenia można przesłać najpóźniej 31 października 2016 roku.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej.

Źródło:mojestypendium

Akcja DKMS

studenci_1200x466px_5_wybrane_0

DKMS poszukuje LIDERÓW NA UCZELNIACH:

„Od 2013 roku w ramach działań Fundacji DKMS organizujemy na uczelniach wyższych projekt studencki, którego celem jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego, a zwłaszcza Studentów, w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji.

Do tej pory udało nam się:
PRZEPROWADZIĆ 646 AKCJI REJESTRACJI,
ZAREJESTROWAĆ 82 013 POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU,
a dodatkowo
275 ZAREJESTROWANYCH STUDENTÓW ZOSTAŁO
FAKTYCZNYMI DAWCAMI,
dając szansę na życie chorym cierpiącym na nowotwory krwi*.

Za wszystko co do tej pory udało się zrobić w ramach naszego projektu
BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY!

W związku z powyższym chcielibyśmy serdecznie poprosić Państwa o pomoc w znalezieniu osób, które chciałyby pełnić funkcję Lidera projektu, a następnie zorganizować akcję rejestracji potencjalnych Dawców na uczelni.

Rekrutacja na Liderów trwa tylko do 18 PAŹDZIERNIKA

Więcej informacji o projekcie oraz aplikacji na Lidera znajduje się na stronie https://www.dkms.pl/student

Przygarnij Burka! – poszukiwani wolontariusze

14355025_1177855308938678_8414433777853077674_n

PILNE

Poszukiwani są WOLONTARIUSZE, którzy zechcieliby pomóc w akcji PRZYGARNIJ BURKA.
Przed akcją, zoopsycholog Pani Żołędziewska, przygotuje wolontariuszy oraz psiaki.
Wszystkich, którzy chcą pomóc w adopcji zwierzaków, serdecznie prosimy o kontakt (info@pwsz.pila.pl bp@pwsz.pila.pl) oraz pomoc w tym wyjątkowym dla psiaków wydarzeniu.

Zachęcamy także do udostępniania wydarzenia Fb PRZYGARNIJ BURKA.

Studenci, którzy będą pomagać podczas prezentacji zwierzaków, otrzymają koszulki uczelniane.

KROK PO KROKU – czyli jak założyć SKN

Jak założyć koło naukowe?
1)    Wizja koła naukowego (sprawdź czy istnieją już na uczelni organizacje o podobnej tematyce, znajdź przynajmniej 3 chętnych na członkostwo, określ obszar działania SKN, wymyśl jego nazwę i logo)
2)    Opiekun (znajdź pracownika dydaktycznego, który zajmuje lub interesuje się dziedziną, w której ma działać SKN)
3)    Zarząd (SKN musi posiadać organ, który będzie nim kierować. Najczęściej jest to przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik, wybierani w wyniku głosowania)
4)    Statut organizacji (stwórz regulamin SKN, który zawierać będzie następujące informacje: nazwa, cele organizacji i sposoby ich realizacji, miejsce funkcjonowania – Instytut, sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, informacje o zarządzie oraz o sposobie powoływania go, itp.)
5)    Rejestracja (organizacja studencka zostanie zarejestrowana  po złożeniu odpowiedniej dokumentacji:

–    Formularza rejestracyjnego z podpisem opiekuna organizacji studenckiej oraz Dyrektora Instytutu/ Kierownika jednostki międzyinstytutowej
–    Listy członków organizacji studenckiej oraz ich dane kontaktowe
–    Statutu organizacji studenckiej

6)    Miejsce składania dokumentów
Biblioteka Główna (bud. C, pok. 111)
Ośrodek Informacji Naukowej
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. 67 352 27 09
e-mail: oin@pwsz.pila.pl

Po zarejestrowaniu organizacji studenckiej, do jej obowiązków należy:
•    Złożenie sprawozdania semestralnego z  działalności organizacji
•    Złożenie ramowych programów pracy SKN
•    Rozliczenie finansowe

Terminy składania dokumentów

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania SKN