Rejestracja SKN i Organizacji Studenckich
na rok akademicki 2017/2018

Ważne daty:

1-31.10.2017
termin składania formularzy rejestracyjnych, listy członków i statutów SKN

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI ZA MINIONY ROK AKADEMICKI
(w tym sprawozdanie finansowe za poprzedni rok akademicki)

30.11.2017
termin składania ramowych programów pracy SKN na rok akademicki 2017/2018
termin składania planów budżetowych SKN na rok 2018 r. oraz ankiet aktywności

3.02.2018
termin składania sprawozdań za semestr zimowy

13.06.2018
termin składania sprawozdań za semestr letni