Rejestracja SKN i Organizacji Studenckich
na rok akademicki 2016/2017

Ważne daty:

1-31.10.2016
termin składania formularzy rejestracyjnych, listy członków i statutów SKN

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ ZA MINIONY ROK AKADEMICKI
30.11.2016
termin składania ramowych programów pracy SKN na rok akademicki 2016/2017
termin składania planów budżetowych SKN na rok 2017 r. oraz ankiet aktywności
3.02.2017
termin składania sprawozdań za semestr zimowy
13.06.2017
termin składania sprawozdań za semestr letni