Rejestracja Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2018/2019 oraz terminy dostarczania dokumentów:

                                                                     Ważne daty:

                                                                   31.10.2018
1. Formularze rejestracyjne, listy członków i statuty SKN
2. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok akademicki 2017/2018

                                                                   30.11.2018
3. Ramowe programy pracy SKN na rok akademicki 2018/2019
4. Plany budżetowe SKN na rok kalendarzowy 2019

                                                                  10.02.2019
1. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za semestr zimowy 2018/2019

                                                                  10.06.2019
1. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za semestr letni 2018/2019