STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE ZAREJESTROWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INSTYTUT EKONOMICZNY
    
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SKN PRACY SOCJALNEJ AUXILIA
SKN MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRAJÓW NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO „GERMIS”

SKN MIŁOSNIKÓW LITERATURY U FILMU

SKN MIŁOŚNIKÓW PIĘKNEGO SŁOWA „FILOLODZY”
SKN DYDAKTYCZNO-TŁUMACZENIOWE

SKN PRZEDE WSZYSTKIM KULTURA

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
SKN HEKOSMETER

SKN ESCULAP

SKN MŁODEJ PIELĘGNIARKI

INSTYTUT POLITECHNICZNY    
SKN ELEKTRONIKÓW

SKN MIŁOŚNIKÓW BUDOWNICTWA „SOWA”
SKN POJAZDÓW SILNIKOWYCH

SKN ROBO-UMYSŁ