SKN 2017/2018

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE ZAREJESTROWANE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH
SKN DYDAKTYCZNO-TŁUMACZENIOWE
SKN MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRAJÓW NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO GERMIS
SKN MIŁOSNIKÓW LITERATURY I FILMU
SKN MIŁOŚNIKÓW PIĘKNEGO SŁOWA FILOLODZY
SKN PRACY SOCJALNEJ AUXILIA
SKN PRZEDE WSZYSTKIM KULTURA

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
SKN ESCULAP
SKN HEKOSMETER
SKN MŁODEJ PIELĘGNIARKI
SKN reCREATUS

INSTYTUT POLITECHNICZNY   
SKN ELEKTRONIKÓW
SKN LOGISTYK
SKN MIŁOŚNIKÓW BUDOWNICTWA SOWA
SKN POJAZDÓW SILNIKOWYCH
SKN ROBO-UMYSŁ

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
SKN AIKIDO