Studencka Konferencja Naukowa „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”

3 grudnia 2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa pt. „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego „InterRail”, działające przy Katedrze Transportu Szynowego Akademii WSB.

Konferencja będzie skupiała się na prezentacji referatów przygotowanych przez uczestników wydarzenia, obejmujących zagadnienia związane z liberalizacją rynku transportu szynowego tj.:

 • Liberalizacja rynku transportu szynowego,
 • Usługi przewozowe w transporcie szynowym,
 • Eksploatacja oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową,
 • Homologacja pojazdów kolejowych,
 • Systemy informatyczne w transporcie szynowym,
 • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym,
 • Certyfikacja w transporcie szynowym,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Geodezja, diagnostyka transportu szynowego.

Organizatorzy zapraszają studentów do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat liberalizacji rynku kolejowego.

Najlepsze referaty w ocenie Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”.

Kontakt: kontakt@interrail.com.pl, Katedra Transportu Szynowego – tel. 664 167 925

Źródło: strona konferencji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Uniwersytet Gdański zaprasza na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce do wymiany myśli, dyskusji, dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej w różnorodnych obszarach wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty oraz  wieczór integracyjny.

 Do 15 czerwca można składać zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaproszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową sekretarza konferencji: sekretarztalentow@gmail.com lub na: https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.

Link online do formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje i źródło: Variograf Scientific Club.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Informujemy również o warsztatach biznesowych, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
 • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
 • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań

Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”.

Szczegółowe informacje, źródło: strona internetowa konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Juwenalia Podbeskidzia 2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zaprasza w dniu 22 maja 2018 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową, realizowaną w ramach Juwenaliów Podbeskidzia 2018 oraz Tygodnia Kultury Akademickiej. Głównym założeniem uczestnictwa w konferencji jest prezentacja przedstawiająca działalność ponadprogramową studentów i doktorów szerszemu gronu odbiorców.

Udział w konferencji umożliwia:

 • bezpłatną prezentację koła naukowego lub własnego projektu przed potencjalnymi sponsorami
 • publikację informacji o kołach naukowych w mediach społecznościowych oraz w biuletynie informacyjnym
 • dyskusję i porozumienie się z kołami naukowymi z całej Polski
 • zdobycie nagród ufundowanych przez firmy sponsorskie
 • zdobycie zaświadczenia liczącego się do stypendiów ministra i rektora

Źródło: Konferencja Naukowa w ramach Tygodnia Kultury Akademickiej – Facebook

IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”

Koło Naukowe Programistów wraz z Kołem Naukowym Informatyków Genbit  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na  IV Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. w Siedlcach.

Konferencja skierowana jest do praktyków, naukowców, doktorantów i studentów zajmujących się problematyką ogólnie pojętego zastosowania informatyki we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje, źródło: strona w/w konferencji.

Dodatkowe informacje: IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki” Facebook

Granty i stypendia dla naukowców – kwiecień/ maj 2018 r.

Przedstawiamy Państwu aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na okres kwiecień/ maj 2018 r.:

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018

Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018

Kanada – stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018

Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018

Irlandia – Career-FIT – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018

Różne kraje – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin: 27 kwietnia 2018

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin: 27 kwietnia 2018

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018

 Granty NCN – MNet 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok

Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje: Ośrodek Informacji Naukowej (oin@pwsz.pila.pl).

Źródło: Euraxess Poland

Seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, PK przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11.00 – 15 .00 na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55.

Program seminarium obejmuje następujące panele tematyczne:

 1. COST – na czym polega i co oferuje?
 2. Na co zwrócić uwagę we wniosku – porady eksperta.
 3. Koordynacja akcji – z czym się wiąże, co oznacza.
 4. Krótkoterminowy wyjazd naukowo–badawczy – okiem uczestnika.

Szczegółowe informacje, źródło: strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Kolejna edycja programu Monografie

W ramach programu Monografie następuje finansowanie, wyłonionych w drodze konkursu, publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Niezbędne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie:

–  należy złożyć dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie, tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami)

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 28.05.2018 r. włącznie.

Następny termin składania aplikacji to 28.05.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Horyzont 2020

Celem szczegółowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa.

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy.

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI Responsible Research and Innovation) składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

 • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
 • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
 • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
 • uwzględniać wymiar etyczny,
 • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

SWAFS: oferta współpracy z Włoch – poszukiwanie partnerów

ENEA Casaccia Research Center poszukuje możliwości współpracy w temacie SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education obszaru tematycznego SWAFS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).

Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE.