Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM

Uniwersytet Gdański zaprasza na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce do wymiany myśli, dyskusji, dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej w różnorodnych obszarach wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty oraz  wieczór integracyjny.

 Do 15 czerwca można składać zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji.

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaproszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową sekretarza konferencji: sekretarztalentow@gmail.com lub na: https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.

Link online do formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje i źródło: Variograf Scientific Club.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Informujemy również o warsztatach biznesowych, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
 • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
 • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań

Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”.

Szczegółowe informacje, źródło: strona internetowa konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Juwenalia Podbeskidzia 2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zaprasza w dniu 22 maja 2018 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową, realizowaną w ramach Juwenaliów Podbeskidzia 2018 oraz Tygodnia Kultury Akademickiej. Głównym założeniem uczestnictwa w konferencji jest prezentacja przedstawiająca działalność ponadprogramową studentów i doktorów szerszemu gronu odbiorców.

Udział w konferencji umożliwia:

 • bezpłatną prezentację koła naukowego lub własnego projektu przed potencjalnymi sponsorami
 • publikację informacji o kołach naukowych w mediach społecznościowych oraz w biuletynie informacyjnym
 • dyskusję i porozumienie się z kołami naukowymi z całej Polski
 • zdobycie nagród ufundowanych przez firmy sponsorskie
 • zdobycie zaświadczenia liczącego się do stypendiów ministra i rektora

Źródło: Konferencja Naukowa w ramach Tygodnia Kultury Akademickiej – Facebook

IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”

Koło Naukowe Programistów wraz z Kołem Naukowym Informatyków Genbit  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na  IV Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. w Siedlcach.

Konferencja skierowana jest do praktyków, naukowców, doktorantów i studentów zajmujących się problematyką ogólnie pojętego zastosowania informatyki we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje, źródło: strona w/w konferencji.

Dodatkowe informacje: IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne Zastosowania Informatyki” Facebook

Granty i stypendia dla naukowców – kwiecień/ maj 2018 r.

Przedstawiamy Państwu aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na okres kwiecień/ maj 2018 r.:

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018

Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018

Kanada – stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018

Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018

Irlandia – Career-FIT – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018

Różne kraje – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin: 27 kwietnia 2018

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin: 27 kwietnia 2018

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018

 Granty NCN – MNet 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok

Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje: Ośrodek Informacji Naukowej (oin@pwsz.pila.pl).

Źródło: Euraxess Poland

Seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, PK przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11.00 – 15 .00 na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55.

Program seminarium obejmuje następujące panele tematyczne:

 1. COST – na czym polega i co oferuje?
 2. Na co zwrócić uwagę we wniosku – porady eksperta.
 3. Koordynacja akcji – z czym się wiąże, co oznacza.
 4. Krótkoterminowy wyjazd naukowo–badawczy – okiem uczestnika.

Szczegółowe informacje, źródło: strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Kolejna edycja programu Monografie

W ramach programu Monografie następuje finansowanie, wyłonionych w drodze konkursu, publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Niezbędne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie:

–  należy złożyć dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie, tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami)

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 28.05.2018 r. włącznie.

Następny termin składania aplikacji to 28.05.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Horyzont 2020

Celem szczegółowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa.

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy.

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI Responsible Research and Innovation) składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

 • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
 • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
 • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
 • uwzględniać wymiar etyczny,
 • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

SWAFS: oferta współpracy z Włoch – poszukiwanie partnerów

ENEA Casaccia Research Center poszukuje możliwości współpracy w temacie SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education obszaru tematycznego SWAFS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).

Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE.

TECHMATSTRATEG II Konkurs

Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki