Nowe licencje w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

Informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:

  1. InCites –  dodatek do bazy Web of Science
  2. SciVal – dodatek do bazy Scopus

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do w/w baz są dostępne w serwisie WBN.

Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji.

W ramach tych licencji zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych.  Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. W ramach WBN finansowany jest także krajowy program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich autorów oraz udział Polski w międzynarodowym programie publikowania otwartego Scoap3.

Źródło: MNiSW

Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Program realizowany  jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja 2018 rozpocznie się  w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018.

Nabór wniosków trwa do 21 stycznia.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku.

Źródło: MNiSW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019

Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:

  • University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne) lub
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne)

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Źródło: MNiSW

Dzień informacyjny: bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić na Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, który odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (sala: Aula 2), w godz. 9:30 – 15:00.

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społeczne na 2018 rok oraz poruszone zostaną kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu.

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE